Viden

Hvordan virker webpuf?

Webpuf-aktiviteten under Share With Care var et værktøj til at kortlægge elevers brug af ulovlige tjenester på enkelte udvalgte skoler for at teste, hvorvidt ’nudgende’ kommunikation kan medvirke til at ændre unges digitale adfærd.

Fortæl den positive historie

Historier inspirerer. Fortæller man den positive brugerhistorie, følger andre brugere ofte det gode eksempel – og fortæller man den negative brugerhistorie, følger andre brugere det dårlige eksempel.

Udnyt brugerens positive selvfølelse

Når mennesker beskriver deres egen adfærd, har de en tendens til at overdrive positivt. Til gengæld har vi en tendens til at vurdere andres adfærd værre end vores egen.

Giv brugeren valgmuligheder

Mennesker kan godt lide at have vished og kunne overskue deres valgmuligheder. I arbejdet med adfærdsændring er Share With Cares 'webpuf' et eksempel på at lægge valget i hænderne på forbrugerne.

Moral er relativ

Selvom vi tror, moral er en fast størrelse, så er moral ofte noget, vi argumenterer os frem til efter en given adfærd. Forbrugere skaber deres egen moral, og det har indflydelse på, hvordan man skal henvende sig til dem, hvis man vil skubbe til deres adfærd.

Fordriv frygten for at miste

Forskning indenfor kognitiv psykologi viser, at frygten for tab påvirker os dobbelt så meget som forventningen om gevinst – den såkaldte tabsaversion.

Sociale normer kan påvirkes

Sociale normer er uskrevne regler, der påvirker adfærd i grupper og samfund. Mennesker vil ofte følge disse normer, fordi vi – helt basalt set – er flokdyr. Derfor kan menneskers adfærd ændres ved at påvirke eller fremhæve flokkens sociale normer.

Forbrugeren lyver sjældent med vilje

Forbrugere vil ofte bare gerne forbruge. Af og til bryder de derfor deres egne ideologiske principper i dagligdagens behov for kultur. Derfor bør man måle på, hvad forbrugerne gør, og ikke hvad de siger, de gør.

Mærk debatklimaet

Forbrug af ulovligt digitalt indhold har historisk set været opfattet som en moralsk og ideologisk diskussion. Derfor har meget af rettighedsarbejdet drejet sig om forbrugernes moralske stillingtagen til området.

Udnyt de digitale kontaktpunkter

Digitale kontaktpunkter er dér, hvor forbrugerne møder virksomheden online. Med den rette strategi kan selv de mest negative kontaktpunkter – som fx en blokeringsside – vendes til et relevant og positivt puf i den rigtige retning.

Ny håndbog til bedre brugeradfærd

Share With Care har nået sin afslutning - men erfaringerne lever videre i ny håndbog til bedre brugeradfærd

YouTube skiller sig ud

Den er en af de absolut mest populære videotjenester, men også af andre grunde i en kategori for sig selv.

Streaming er ikke altid lovligt

Ulovlige download og streaming opfattes ofte som hinandens modsætninger. Men streaming kan også være ulovligt.

Ophavsret får du automatisk

Det eneste, som man skal gøre for at få ophavsret, er at skabe noget kreativt. Så kommer resten af sig selv.

Sådan blev ophavsretten født

Ophavsretten har ikke altid været der, men kom til verden i år 560 - i dag betyder den, at alle har ret til det, som de selv skaber.

Hvem står bag share with care?

Kulturministeriet
RettighedsAlliancen
Teleindustrien
DI ITEK